حـــویلـــی کـرایـــی

for rent

1 month ago

حـــویلـــی کـرایـــی 5 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک 8 بین تایمنی و کلوله پشته :مشخصات حویلی تعداد اطاق: 5 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل اول حق پارک 1 موتر در حویلی کرایه ماهوار مبلغ: 22000 افغانی سریال نمبر: 0077 :برای معلومات بیشتر شماره تماس: 0770222220

5
2
آپارتمان فروشی

for sale

2 months ago

آپارتمان فروشی 3 اطاقه، واقع قصبه خانه سازی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه منزل: اول قیمت مجموعی مبلغ: 29000$ دالر امریکایی با جورآمد  W 0001 :سریال نمبر :برای معلومات  بیشتر شماره تماس مالک جایداد: 0789234930

3
2
حویلی کرایی چهار منزله

for rent

3 months ago

حویلی کرایی چهار منزله، واقع سرک دانش حصه سوم :مشخصات حویلی تعداد اطاق: 10 باب تشناب: 5 باب آشپزخانه: 3 باب فول تهکو کرایه ماهوار مبلغ: $550 دالر امریکایی سریال نمبر: 0056 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

10
5
آپــــارتــمـان فــروشــی

for sale

3 months ago

آپــــارتــمـان فــروشــی 3 اطاقه واقع شهرک امارات، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: این آپارتمان دارای 3 اطاق، 2 تشناب؛ 1 آشپزخانه و در منزل پنجم میباشد. قیمت مجموعی: 24500$ دالر امریکایی آدرس: واقع شهرک امارات، لب سرک عمومی سریال نمبر: 0054 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

3
2
فــــروش عــاجــل حــویـلـی فـروشــی

for sale

3 months ago

فــــروش عــاجــل !!! حــویـلـی فـروشــی دو منزله سابقه 130 مترمربع قباله شرعی واقع سرک چهارم قلعه فتح الله، مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 4 باب تشناب: 2 باب آشپزخانه: 1 باب مساحت زمین: 130 مترمربع قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر قیمت مجموعی مبلغ: 117000$ یک لک و هفتده هزار دالر امریکایی سریال نمبر: […]

130 m2
4
2
آپــارتـمان فــروشـــی

for sale

3 months ago

آپــارتـمان فــروشـــی واقع سرکوتل سرک بوستان :مشخصات دارای 3 اطاق دارای 2 تشناب یک آشپزخانه یک دهلیز کلان یک بالکن کلان مساحت: 120 متر مربع قیمت: 32000$ دالر امریکایی با جورآمد دارای سیستم لفت پارکینگ کلان در منزل سوم میباشد آدرس: خیر خانه سرکوتل سرک بوستان بلاک نعمان پلازا برای معلومات بیشتر: 0770222220

120 m2
3
2
فـروشـــی VIP حـویـــلی نــوســاخـت

for sale

3 months ago

فروش عاجل !! حویلی نوساخت VIP فروشی واقع سرک هشتم تایمنی نمره راسته با فاصله چهارم نمره از سرک عمومی مشخصات حویلی: تعداد منازل: 4 منزل نوساخت همراه فول تهکو تعداد اطاق: 11 باب تشناب: ۹ باب مساحت زمین: 420 مترمربع اسناد: قباله شرعی بنام شخص حاضر آدرس: هشتم تایمنی از سرک عمومی چهارم نمره […]

420 m2
11
9
آپـــارتمـــان فـروشــی

for sale

4 months ago

 ( آپـــارتمـــان فـروشــی در بهترین موقعیت شهر کابل ( پروژه تایمنی :این آپارتمان دارای ویژگی های ذیل میباشد دارای 3  اطاقه آفتاب رخ و با دیوار های نیمه چوب کاری شده دارای یک آشپزخانه مجهز و 2 تشناب عصری دارای یک دهلیز و یک بالکن و همچنان دارای لفت و مرکزگرمی .مساحت: 125 متر مربع […]

125 m2
3
2
آپــارتمـان فـــروشــــی

for sale

4 months ago

آپــارتمـان فـــروشــــی سه اطاقه واقع سرک سوم پروژه تایمنی :این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد دارای 3 اطاق آقتاب رخ یک دهلیز کلان و 1 بالکن یک آشپزخانه 2 تشناب دارای لفت و مرکزگرمی .مساحت 130 متر مربع و در منزل چهارم  میباشد ( قیمت مجموعی: 55000$ ( با جورآمد آدرس: سرک سوم پروژه تایمنی […]

130 m2
3
2
آپـارتمــان فـــروشــــی

for sale

4 months ago

آپـارتمــان فـــروشــــی چهار اطاقه واقع سرک دوم پروژه تایمنی :این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد دارای 4 اطاق آقتاب رخ یک دهلیز کلان و 2 بالکن یک آشپزخانه و 2 تشناب .مساحت آن 165 متر مربع و در منزل دوم  میباشد ( قیمت مجموعی: 60000$ ( با جورآمد آدرس: سرک دوم پروژه تایمنی برای معلومات بیشتر: […]

165 m2
4
2
حویلی فروشی

for sale

6 months ago

حویلی فروشی کانکریتی نوساخت به مساحت 125 مترمربع قباله شرعی واقع سرک یازدهم قلعه فتح الله خان از سرک عمومی دوم خانه :حویلی ذیل دارای دروازه گراچ موتر: 2 دروازه گراچ دروازه ورودی تعمیر: 1 دروازه تعداد اطاق ها: 5 اطاق نشیمند تعداد حمام: 4 حمام عصری تعداد آشپزخانه: 2 آشپزخانه تعداد منازل: 3 منزل […]

125 m2
5
4
آپارتمان گروی

for lease

6 months ago

.آپارتمان گروی ۴ اطاقه منزل اول لب سرک عمومی سرک ۵ پروژه تایمنی، بین چهاراهی سرک ۵ و چهاراهی شهید و دارای مشخصات ذیل می باشد با داشتن چهار اطاق دو تشناب یک آشپزخانه مبلغ: گروی 23000$ بیست و سه هزار دالرامریکایی

4
2
تعمیر کرایی

for rent

تعمیر کرایی

Price on call
6 months ago

.تعمیر کرایی در یک موقعیت بسیار عالی لب سرک عمومی 40 متره لب جر همجوار صالون عروسی فصرسفید دو طرف نفش و سه طرف ساحه سبز وسیع .یک جای مناسب برای، کلینیک، شفاخانه، پوهنتون، مکتب، کورس، و سایر مفکوره های تجاری .تعمیر ذیل به شکل مجموعی اجاره داده میشود همچنان برای قرار داد تویل مدت […]

13
4
آپارتمان فروشی

for sale

6 months ago

.آپــــارتـــــمان فـــروشــی چــــــهار اطاقــــه واقع ســــــــلیم کاروان قلعه فتـــــــــــح الله مــــــــنزل سوم آپارتــــمان ذیل دارای قبـــــاله شرعی، محیط آرام، ساحـــــه سبز آزاد کاملا آفتــاب رخ و آمـــاده برای زندگی میباشد، تمامی کلکین ها پی.وی.سی بوده، و دارای     الماری های مجهز در هر اطاق و دهلیز میباشد (AC) سامسنگ اصلی در دو اطاق :دارای مشخصات […]

145 m2
4
2
آپارتمان فروشی

for sale

6 months ago

.آپارتمان ذیل در 135 متر مربع اعمار گردیده است .دارای 3 اطاق نشیمند 1 آشپزخانه، 2 حمام عصری، 1 بالکن کلان، پارکنگ در تهکو تعمیر ذیل می باشید .دارای چاه عمیق ( آب شیرین ) بلند منزل ذیل دارای 8 طبقه بوده و دارای سیستم لفت و مرکز گرمی میباشد .وهمچنان با استفاده از مواد با […]

135 m2
3
2