آپارتمان فروشی

004

Property ID

130 m2

Size

3

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

 !!!! 15% تـــــخــفـــیــــــــف از اصـــــــل قــــیمــــــــــــ
84500$-15% = 71825$

.آپارتمان فروشی واقع قلعه فتح الله خان سرک یازدهم، هم جوار سرک عمومی، مقابل پارک دولتی، با داشتن تمامی سهولت ها و در بهترین موقعیت شهر کابل

: مشــــخــصات آپــــــــــــارتــــمـان ذیــل

مساحت: یکصدو سی (130) مترمربع
تعداد اطاقه: سه (3) عدد
آشپزخانه : یک (1) عدد
حمام: دو (2) عدد
بالکن: یک (1) عدد
منزل: چهارم 4
دارای مرکز گرمی
آب شیری
(برق رهایشی (مستقل
دیوار دهلیز چوب ترکی
.تمامی اطاق ها مجهز و دارای پرده، مکیت، قندیل، هلوجن و نور مخفی میباشد

: مشــــخـصات بــــلــنــد منــــزل ذیـــل

.دارای سپل های مستحکم، و با استفاده از مواد پرکیفیت، و توسط انجینر های مجرب و به نورم و استندرد بینلمللی اعمار گردیده است
دارای سیستم مرکز گرمی اتومات ترکی
سیستم اطفاییه در هر دهلیز و با داشتن 30 متر پیپ و فشار قوی برای خاموش کردن آتش
دارای سیستم کمره های امنیتی در هر دهلیز و چهار اطراف بلند منزل
دارای لفت ترکی
وبا داشتن کاشی در اطراف تمامی دهلیزها و اطراف لفت
پله های زینه هموار و با داشتن دستگیر نکلی در راه پله های زینه
.تهکو بلند منزل ذیل برای پارکنگ آپارتمان های ذیل در نظر گرفته شده است
ســـــــــال تـــا ســـــیــــس: اواخــــــــر 1397

.قـــــیــــمــت مـــــــجـــمــوعـــــــــــی مــــبــلـــغ -/ 71825 دالر امریکایی

Address

Address: سرک یازدهم قلعه فتح الله خان
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 004
  • Price $ $71,825
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 3
  • Bedrooms 3
  • Bathrooms 2
  • Size 130 m2