آپارتمان فروشی

0013

Property ID

4

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

.آپارتمان فروشی 4 اطاقه دربهترین موقعیت شهرکابل واقع سرک پنجم پروژه تایمنی نمره نفش راسته کاملا آفتاب رخ همجوار سرک فرعی پنجم
.این آپارتمان دارای 4 اطاق عصری و نو ساخت در پروژه تایمنی موقعیت دارد و با سیستم مرکز گرمی مجهز میباشد. این آپارتمان در منزل ششم است

و دارای اطاق های بزرگ و روشن، آشپزخانه زیبا و باز با دیوار های کاشی کاری شده، دهلیز و بالکن میباشد. همچنان، زیرزمینی این تعمیر برای پارکنگ وسایط استفاده میشود
بلند منزل ذیل در بهترین موقعیت شهر کابل اعمار گردیده است، و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل مکتب، شفاخانه، مسجد شریف و بازار برای خریداری اموال
.بلند منزل ذیل کاملا مستحکم ساخته شده است و دارای سیستم مرکزگرمی میباشد
قیمت مجموعی مبلغ: 68000$ دالرامریکایی باجورآمد

Address

Address: سرک پنجم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0013
  • Price $ $68,000
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 4
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 2