آپارتمان های فروشی

0018

Property ID

Description

آپارتمان های فروشی واقع سرک سوم پروژه تایمنی نمره راسته آفتاب رخ
:مشخصات آپارتمانها
آپارتمان (2) اطاقه یک حمام یک آشپزخانه متراج (75) مترمربع قیمت ($35000) دالرامریکایی
آپارتمان (3) اطاقه دو حمام یک آشپزخانه متراج (110) مترمربع قیمت ($55000) دالرامریکایی
آپارتمان (4) اطاقه سه حمام یک آشپزخانه متراج (160) مترمربع قیمت ($60000) دالرامریکایی
آپارتمان (5) اطاقه سه حمام یک آشپزخانه متراج (210) مترمربع قیمت ($90000) دالر امریکایی
:مشخصات بلندمنزل
دارای سیستم لفت و مرکزگرمی
استفاده از مواد باکیفیت و عالی
تمامی کلکین ها PVC با کیفیت
سپل و تحداب مستحکم و با مقاومت
میتر برق جداگانـــه
(چاه عمــــیق (آب شـــــــــیریـــن
سال تاسیس: اواخر 1398
آدرس: سرک سوم پروژه تایمنی، نمره راسته، کابل،افغانستان
شماره تماس، وایبر، واتسآپ: 0093770222220

Address

Address: سرک سوم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0018
  • Price $ $400
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale