آپارتمان کرایی

0014

Property ID

170 m2

Size

4

Bedrooms

3

Bathrooms

Description

آپارتمان کرایی 4 اطاقه واقع سرک چهارم پروژه تایمنی لب سرک عمومی
.بلند منزل ذیل دارای سیستم لفت و مرکز گرمی می‌باشد
:آپارتمان ذیل در منزل پنجم واقع است و دارای
اطاق: 4 عدد
تشناب : 3 عدد
آشپزخانه : 1 عدد
.در 170 متر مربع اعمار گردیده‌است
کرایه ماهوار مبلغ: 350$ دالر امریکایی

Address

Address: سرک چهارم پروژه تایمنی لب سرک عمومی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0014
  • Price $ $350
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for rent
  • Rooms 4
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 3
  • Size 170 m2