آپــارتــمـان فــروشــــی

0027

Property ID

155 m2

Size

4

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

آپــارتــمـان فــروشــــی

:این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد

 چهار اطاق عصری و همرا با یک حال بزرگ *

دو حمام و آشپزخانه اوپن *

 سیستم مرکزگرمی و لفت همچنان با داشتن سیستم انترنت و دیش آنتن *

 مساحت آن 155 متر مربع در منزل پنجم میباشد *

 این آپارتمان با داشتن قباله شرعی کاپی عرفی میباشد *

 قیمت فی متر مربع مبلغ 550$ ، قیمت مجموعی آن 85250$ میباشد *

آدرس: عقب لیسه حبیبیه

.برای معلومات بیشتر به این شماره به تماس شوید

0770222220

Address

Address: عـقـب لیــــسه حـبـیـبـیــه
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0027
  • Price $ $85,250
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 4
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 2
  • Size 155 m2