آپــارتـمـان کـــرایــی

0063

Property ID

4

Bedrooms

3

Bathrooms

Description

آپــارتـمـان کـــرایــی  4 اطاقه واقع سرک چهارم پروژه تایمنی لب سرک عمومی
.بلند منزل ذیل دارای سیستم لفت و مرکز گرمی می‌باشد
:آپارتمان ذیل در منزل پنجم واقع است و دارای
اطاق: 4 باب
تشناب : 3 باب
آشپزخانه : 1 باب
پارکنگ وسیع
آب شیرین
حفظ و مراقبت ماهوار مبلغ : 1500 افغانی
در 170 متر مربع اعمار گردیده‌است
سریال نمبر: 0063
کرایه ماهوار مبلغ: 330$ دالر امریکایی باجورآمد
برای معلومات بیشتر: 0770222220

Address

Address: واقع سرک چهارم پروژه تایمنی لب سرک عمومی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0063
  • Price $ $330
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for rent
  • Rooms 4
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 3