آپــارتـمــان های فروشــی

0025

Property ID

160 m2

Size

4

Bedrooms

3

Bathrooms

Description

 ( آپارتمان های فروشی در بهترین موقعیت شهر کابل ( پروژه تایمنی

:این آپارتمان ها دارای ویژگی های ذیل میباشد

 چهار اطاق عصری و مکمل آفتاب رخ *

 سه حمام و یک آشپزخانه مجهز *

 سیستم مرکزگرمی فعال بدون لفت *

 مساحت هر کدام آن 160 متر مربع در هر دو منزل میباشد *

 هر آپارتمان دارای یک اطاق‌ همراه با حمام برای مهمان و راه آن از بیرون میباشد و منزل اول یک حویلی در عقب آپارتمان نیز دارد *

 قیمت منزل اول 60000$ و قیمت منزل پنجم 65000$ میباشد *

آدرس: واقع سرک دوم پروژه تایمنی

.برای معلومات بیشتر به این شماره به تماس شوید

0770222220

Address

Address: سرک دوم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0025
  • Price $ $60,000
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 4
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 3
  • Size 160 m2