آپــارتـمــان کــــرایــــی

0060

Property ID

3

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

آپــارتـمــان کــــرایــــی 3 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک سوم پروژه تایمنی، عقب صالون عروسی خیبر

:مشخصات آپارتمان
تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز
تعداد تشناب: 2 باب
تعداد بالکن: 1 باب
آشپزخانه مجهز
منزل: دوم
دارای سیستم لفت و مرکزگرمی
کرایه ماهوار مبلغ: 235$ دالر امریکایی

سریال نمبر: 0060
:برای معلومات بیشتر
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک سوم پروژه تایمنی، عقب صالون عروسی خیبر
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0060
  • Price $ $235
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for rent
  • Rooms 3
  • Bedrooms 3
  • Bathrooms 2