آپـــارتــمان کــرایــی

0073

Property ID

2

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

آپـــارتــمان کــرایــی 2 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک کلوله پشته، انصاری وات
یک مکان مناسب برای دفاتر و فامیل ها
:مشخصات آپارتمان
تعداد اطاق: 2 باب همراه با دهلیز بزرگ
تعداد تشناب: 2 باب
آشپزخانه: 1 باب
تعداد بالکن: 2 باب
کرایه ماهوار مبلغ: $300 دالر امریکایی
سریال نمبر: 0073
:برای معلومات بیشتر
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک کلوله پشته، انصاری وات
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0073
  • Price $ $300
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for rent
  • Rooms 2
  • Bedrooms 2
  • Bathrooms 2