آپـــارتــمـان فــروشــی

0062

Property ID

160 m2

Size

4

Bedrooms

3

Bathrooms

Description

آپـــارتــمـان فــروشــی  4 اطاقه بسیار زیبا، واقع سرک دوم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی نفش نمره

:مشخصات بلند منـزل ذیل

دارای لفت ترکی، مرکزگرمی استندرد ترکی، تمامی کلکین ها PVC با کیفیت، کانکریت منظم، سپل و تحداب مستحکم و با مقاومت و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی، میتر برق جداگانـــه برای هر واحد، چاه عمــــیق ( آب شیرین ) سال تاسیس: اواخر 1397

:مشخصات آپارتمان
تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ
تعداد تشناب: 3 باب
تعداد بالکن: 2 باب
آشپزخانه عصری اوپن
منزل: ششم
دارای سیستم لفت و مرکزگرمی
مساحت: 160 مترمربع
قیمت مجموعی مبلغ: 75000$ دالر امریکایی باجورآمد
سریال نمبر: 0062

:برای معلومات بیشتر
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک دوم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی نفش نمره
 • Country: Afghanistan
 • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID 0062
 • Price $ $75,000
 • Property Type Apartment, House
 • Property status for sale
 • Rooms 4
 • Bedrooms 4
 • Bathrooms 3
 • Year Built 1397
 • Size 160 m2