آپـــارتــمـان فــروشــی

0055

Property ID

4

Bedrooms

1

Bathroom

Description

آپـــارتــمـان فــروشــی 4 اطاقه بسیار زیبا، در یک موقعیت ناب شهر کابل، مکرویان سوم، نزدیک وزارت شهرسازی

:مشخصات آپارتمان
دو اطاق که به 4 اطاق توسعه داده شده است
تشناب عصری
آشپزخانه مجهز
تمام اطاق ها مجهز با الماری ها
دیوار ها نیمه چوب کاری شده
کف اطاق ها تزئین شده با پارکیت
منزل: اول
دارای سیستم مرکزگرمی
قیمت مجموعی مبلغ: 60000$ هزار دالر امریکایی
سریال نمبر: 0055

برای معلومات بیشتر:
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: مکرویان سوم، نزدیک وزارت شهرسازی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0055
  • Price $ $60,000
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 4
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 1