آپـــارتــمــان های فــروشـــی

0048

Property ID

100 m2

Size

3

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

چهار باب آپارتمان فروشی 3 اطاقه کاملاً آفتاب رخ، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا از نفش دوم نمره راسته
مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل جدیدا اعمار گردیده است و آماده زندگی میباشد، در 300 مترمربع نمره راسته و در هشت منزل اعمارگردیده است، دارای سیستم لفت مرکزگرمی و اطفایه میباشد، تعمیر ذیل به نورم و استندرد و با جدید ترین سیستم و مواد ساختمانی اعمار گردیده است.
مشخصات آپارتمان:
تعداد اطاق: 3 باب
تشناب: 2 باب
آشپزخانه: 1 باب اوپن
دهلیز بزرگ روشن
مساحت: 100 مترمربع
منزل: دوم و ششم
پارکنگ: برای هر واحد یک موتر در تهکو
قیمت مجموعی مبلغ: 49500$ هزار دالر امریکایی (با جورآمد)
سریال نمبر: 0048
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا
 • Country: Afghanistan
 • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID 0048
 • Price $ $49,500
 • Property Type Apartment, House
 • Property status for sale
 • Rooms 3
 • Bedrooms 3
 • Bathrooms 2
 • Year Built 1399
 • Size 100 m2
 • Land area 3 Biswa