آپـــارتمــان کرایــی

0045

Property ID

2

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

آپـــارتمــان کرایــی واقع سرک دوم پروژه تایمنی

:مشخصات

دارای 2 اطاق

دارای 2 تشناب

یک آشپزخانه

یک دهلیز

یک بالکن

دارای سیستم مرکزگرمی

در منزل چهارم میباشد

کرایه ماهوار مبلغ $200  دالر امریکایی

آدرس: واقع سرک دوم پروژه تایمنی

برای معلومات بیشتر: 0770222220

Address

Address: واقع سرک دوم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0045
  • Price $ $200
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for rent
  • Rooms 2
  • Bedrooms 2
  • Bathrooms 2