حویلی فروشی

0017

Property ID

125 m2

Size

5

Bedrooms

4

Bathrooms

Description

حویلی فروشی کانکریتی نوساخت به مساحت 125 مترمربع قباله شرعی واقع سرک یازدهم قلعه فتح الله خان از سرک عمومی دوم خانه
:حویلی ذیل دارای
دروازه گراچ موتر: 2 دروازه گراچ
دروازه ورودی تعمیر: 1 دروازه
تعداد اطاق ها: 5 اطاق نشیمند
تعداد حمام: 4 حمام عصری
تعداد آشپزخانه: 2 آشپزخانه
تعداد منازل: 3 منزل
تعداد گراچ موتر: 4 یا 5 موتر
.توت: در هر منزل دو منزل دو اطاق دو حمام و یک آشپزخانه میباشد

.قیمت مجموعی مبلغ: 170000$ یک لک و هفتادهزاردالرامریکایی

Address

Address: سرک یازدهم قلعه فتح الله خان
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0017
  • Price $ $170,000
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 5
  • Bedrooms 5
  • Bathrooms 4
  • Size 125 m2