حویلی کرایی چهار منزله

0056

Property ID

10

Bedrooms

5

Bathrooms

Description

حویلی کرایی چهار منزله، واقع سرک دانش حصه سوم

:مشخصات حویلی

تعداد اطاق: 10 باب

تشناب: 5 باب

آشپزخانه: 3 باب

فول تهکو

کرایه ماهوار مبلغ: $550 دالر امریکایی

سریال نمبر: 0056

برای معلومات بیشتر:

شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک دانش حصه سوم
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0056
  • Price $ $550
  • Property Type House
  • Property status for rent
  • Rooms 10
  • Bedrooms 10
  • Bathrooms 5