حویلی کرایی

0058

Property ID

16

Bedrooms

13

Bathrooms

Description

حویلی کرایی، واقع شهرنو انصاری وات

…مکان مناسب برای کلینیک، شفاخانه، مراکز تدریسی، بانک و غیره

:مشخصات حویلی

تعداد اطاق: 16 باب شامل دو صالون بزرگ

تعداد تشناب: 13 باب بشمول 10 تشناب در داخل اطاق

آشپزخانه: 1 باب بزرگ

دروازه عمومی و دروازه ورودی تعمیر زرهی میباشد

کرایه ماهوار مبلغ: 1700$ دالر امریکایی

سریال نمبر: 0058

:برای معلومات بیشتر

شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع شهرنو انصاری وات
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0058
  • Price $ $1,700
  • Property Type House
  • Property status for rent
  • Rooms 16
  • Bedrooms 16
  • Bathrooms 13