دوکــــان کرایـــــــی

0024

Property ID

120 m2

Size

2

Bathrooms

Description

دوکان کرایی به مساحت 120 متر مربع لب سرک عمومی بین سرک چهارم و پنجم پروژه تایمنی

.این دوکان دارای دو تشناب و یک آشپزخانه و کرایه ماهوار آن مبلغ 400$ دالر میباشد

.جهت معلومات بیشتر به این شماره به تماس شوید

0770222220

Address

Address: لب سرک عمومی بین سرک چهارم و پنجم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0024
  • Price $ $400
  • Property Type Shop Listing
  • Property status for rent
  • Bathrooms 2
  • Size 120 m2