دو بـاب آپـارتـمان کـرایـی

0042

Property ID

120 m2

Size

3

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

دو بـاب آپـارتـمان کـرایـی واقع لب سرک انصاری وات، سرک عمومی کلوله پشته

یک جای مناسب برای دفاتر، کلینیک، وغیره

.این آپارتمان جدیدا اعمار گردیده است و دارای 3 اطاق، 2 حمام و یک آشپزخانه میباشد

کرایه ماهوار مبلغ: ۳۵۰ دالر امریکایی

برای معلومات بیشتر به این شماره بتماس شوید: 0770222220

Address

Address: واقع لب سرک انصاری وات، سرک عمومی کلوله پشته
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0042
  • Price $ $350
  • Property Type Apartment, House, Office Listing
  • Property status for rent
  • Rooms 3
  • Bedrooms 3
  • Bathrooms 2
  • Size 120 m2