سـاحـه تـجـارتـــی

0032

Property ID

900 m2

Size

1

Bathroom

Description

سـاحـه تـجـارتـــی واقع کلوله پشته انصاری وات لب سرک عمومی به مساحت 900 متر در دو طبقه منزل دوم و سوم، و یک طبقه که 450 می‌شود نیز داده می‌شود
:مشخصات
ساحه تجارتی قابل استفاده برای دفاتر، سوپر مارکیت، کلینیک، شفاخانه، بانک، مراکز تجارتی، وغیره دارای حمام و آشپزخانه و سیستم مرکزگرمی و جدیدا اعمار گردیده است،
کرایه ماهوار یک طبقه مبلغ: 1500$ دالر امریکایی
.برای معلومات بیشتر  با ما بتماس شوید

 0770222220

Address

Address: واقع کلوله پشته انصاری وات لب سرک عمومی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0032
  • Price $ $1,500
  • Property Type Business Area, Office Listing, Shop Listing
  • Property status for rent
  • Bathrooms 1
  • Size 900 m2