شــش بــاب آپـــارتـمان فــروشــی

0074

Property ID

120 m2

Size

4

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

شــش بــاب آپـــارتـمان فــروشــی 4 اطاقه کاملاً آفتاب رخ، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا از نفش دوم نمره راسته
مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل جدیدا اعمار گردیده است و آماده زندگی میباشد، در 300 مترمربع نمره راسته و در هشت منزل اعمارگردیده است، دارای سیستم لفت مرکزگرمی و اطفایه میباشد، تعمیر ذیل به نورم و استندرد و با جدید ترین سیستم و مواد ساختمانی اعمار گردیده است
:مشخصات آپارتمان
تعداد اطاق: 4 باب
تشناب: 3 باب
آشپزخانه: 1 باب اوپن
دهلیز بزرگ روشن
مساحت: 120 مترمربع
در منزل های: اول، دوم، سوم، پنجم، ششم و هفتم
پارکنگ: برای هر واحد یک موتر در تهکو
(قیمت مجموعی مبلغ: 52000$ هزار دالر امریکایی (با جورآمد
سریال نمبر: 0074
:برای معلومات بیشتر
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا
 • Country: Afghanistan
 • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID 0074
 • Price $ $52,000
 • Property Type Apartment, House
 • Property status for sale
 • Rooms 4
 • Bedrooms 4
 • Bathrooms 2
 • Size 120 m2
 • Land area 3 Biswa