فـروش عـاجـل یـک نمـره زمیــن

0037

Property ID

280 m2

Size

Description

فـروش عـاجـل یـک نمـره زمیــن واقع شهرک وزارت دفاع، سرک مواد مخدر نمره 102

:مشخصات زمین

مساحت: 280 مترمربع

قباله سند ملکیت بنام شخص و شخص حاضر

نمره راسته

مقابل پارک دولتی و مسجد شریف

(قیمت مجموعی مبلغ: 47000$ چهل و هفت هزاردالرامریکایی (با اندک جورآمد

آدرس: شهرک وزارت دفاع، سرک موادمخدر نمره 102

شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع شهرک وزارت دفاع، سرک مواد مخدر
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0037
  • Price $ $47,000
  • Property Type Land
  • Property status for sale
  • Size 280 m2