فــــروش عــاجــل حــویـلـی فـروشــی

0051

Property ID

1250 m2

Size

22

Bedrooms

11

Bathrooms

Description

فــــروش عــاجــل !!!
حــویـلـی فـروشــی دوازده و نیم بسوه نمره راسته از نفش سرک نمره دوم دارای قباله شرعی واقع سرک هفتم قلعه فتح الله
مشخصات حویلی:
تعداد اطاق: 22 باب
تشناب: 11 باب
آشپزخانه: 3 باب
مساحت زمین: 1250 مترمربع
قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر
قیمت فی بسوه مبلغ: 69000$ شصت و نه هزار دالر امریکایی
عاید سالانه مبلغ: 42000$ چهل و دو هزار دالر امریکایی
سریال نمبر: 0051
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس: 0770222220

Address

Address: واقع سرک هفتم قلعه فتح الله
 • Country: Afghanistan
 • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID 0051
 • Price $ $69,000
 • Property Type House
 • Property status for sale
 • Rooms 22
 • Bedrooms 22
 • Bathrooms 11
 • Size 1250 m2
 • Land area 12.5 Biswa