یـک بـاب آپــارتمــان کــرایـــی

0030

Property ID

3

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

یـک بـاب آپــارتمــان کــرایـــی

:این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد

.با داشتن سه اطاق آفتاب رخ، دو تشناب و آشپزخانه مجهز، بدون لفت و مرکز گرمی، در منزل ششم و کرایه ماهوار آن مبلغ 200$ دالر با جور آمد

آدرس: سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک چهل متره سلیم کاروان

.جهت معلومات بیشتر به این شماره به تماس شوید

0770222220

Address

Address: سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک چهل متره سلیم کاروان
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0030
  • Price $ $200
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for rent
  • Rooms 3
  • Bedrooms 3
  • Bathrooms 2