آپــــارتمـــــان فــــــــــــــروشــی

008

Property ID

110 m2

Size

3

Bedrooms

2

Bathrooms

Description

 !!!!!!! آپــــارتمـــــان فــــــــــــــروشــی بــــــــــه نـــــرخ های منـــاســــــــــــب

آپـارتـمـان فـــروشـــی 3 اطــاقه
:آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل
لفت ترکی
مرکزگرمی استندرد ترکی
و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی
تمامی کلکین ها PVC با کیفیت
کانکریت منزم
سپل و تحداب مستحکم و با مقاومت
میتر برق جداگانـــه برای هر واحد
(چاه عمــــیق ( آب شـــــــــیریــــن
سال تاسیس: اواخر 1397
آفتاب رخ

: آپـــــــارتـــمــــــــــــــان 3 اطـــــــــــــاقــــه
مساحت: 110 متر مربع
تعداد اطاق: 3 اطاق
تشناب: 2
آشپزخانه عصری اوپن
بالکن: 1
قیمت مجموعی مبــــــــــــــــــلغ: $47999 دالر امریکایی

.آدرس: ســــــــرک دوم پـــــروژه تــایــمــــــنی، لب سرک فرعی نــــــــــــفــش نمره

Address

Address: ســــــــرک دوم پـــــروژه تــایــمــــــنی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 008
  • Price $ $47,999
  • Property Type Apartment, House
  • Property status for sale
  • Rooms 3
  • Bedrooms 3
  • Bathrooms 2
  • Size 110 m2