تماس با ما:

2220 022 77 93+

آپارتمانها

322 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:

68,000 $

سریال نمبر:‌‌‌‌AP 1095 آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ ، دربهترین موقعیت شهر، واقع قلعه...

فوریه 28, 2024

55,000 $

  سریال نمبر : AP 1103   آپارتمان_فروشی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب تعداد...

فوریه 28, 2024

55,000 $

آپارتمان های فروش آپارتمان فروشی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع قلعه فتح...

Beds 4
Baths 2
Size 137
فوریه 28, 2024

35,000 $

اپارتمان ها برای فروش آپارتمان فروشی 3 اطاقه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع قلعه...

Beds 3
Baths 1
فوریه 28, 2024

75,000 $

اپارتمان فروشی آپارتمان فروشی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع تایمنی سابقه، کابل...

Beds 4
Baths 2
Size 180
فوریه 28, 2024

75,000 $

آپارتمان فروشی آپارتمان فروشی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع تایمنی سابقه، کابل...

Beds 4
Baths 2
Size 180
فوریه 28, 2024

58,000 $

اپارتمان فروشی آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع قلعه...

Beds 4
Baths 2
Size 160
فوریه 28, 2024

20,000 $

اپارتمان چهار اطاقه کرایه آپارتمان کرایی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع قلعه...

Beds 4
Baths 2
فوریه 28, 2024

20,000 $

اپارتمان کرایه آپارتمان کرایی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع تایمنی سابقه، کابل...

Beds 4
Baths 2
فوریه 28, 2024

23,000 $

اپارتمان گرویی سه اطاقه آپارتمان گرویی 3 اطاقه افتاب رخ، در بهترین موقعیت شهر کابل،...

Beds 3
Baths 2
Size 110
فوریه 28, 2024
Compare Properties
Add properties to compare.

تماس با ما