تــعمیــر کرایــی 43 اطاقه

for rent

تعمیر کرایی 43 اطاقه، نمره یک بلاکه نبش، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک 40 متره مکان مناسب برای کلینیک، شفاخانه، مکتب و کورس و غیره… مشخصات تعمیر: تعداد اطاق: 43 باب همراه با الماری های زیبا تعداد تشناب: 14 باب تعداد آشپزخانه: 13 باب بزرگ دارای پارکینگ وسیع کرایه ماهوار مبلغ: 3500$ ( […]

43
14