بلند منزل فروشی مفشن 4 طبقه یی

for sale

بلند منزل فروشی مفشن در 4 طبقه و با داشتن 4 واحد واقع چهاراهی پنجصد فامیلی مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل در 200 مترمربع در 4 طبقه و با داشتن 4 واحد چهار اطاقه بشکل ساختمان استندرد ترکی اعمار گردیده است، جمله مساحت زمین 375 مترمربع دارای قباله شرعی میباشد، تعمیرمتذکره جدیدا اعمار و قابل استفاده […]

375 m2
16
8
تــعمیــر کرایــی 43 اطاقه

for rent

تعمیر کرایی 43 اطاقه، نمره یک بلاکه نبش، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک 40 متره مکان مناسب برای کلینیک، شفاخانه، مکتب و کورس و غیره… مشخصات تعمیر: تعداد اطاق: 43 باب همراه با الماری های زیبا تعداد تشناب: 14 باب تعداد آشپزخانه: 13 باب بزرگ دارای پارکینگ وسیع کرایه ماهوار مبلغ: 3500$ ( […]

43
14
حویلی کرایی شش اطاقه

for sale

2 months ago

حویلی کرایی شش اطاقه واقع سرک پنجم پروژه تایمنی مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 6 باب تشناب: 4 باب آشپزخانه: 1 باب دارای تهکو کرایه ماهوار مبلغ: AF22000 ( بیست و دو هزار افغانی ) سریال نمبر: 0160 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

6
4