حــویــلـی کــرایــی ســرسبــز، 10 بســوه

for rent

2 months ago

حویلی کرایی سرسبز، 10 بسوه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع سرک اول قلعه فتع الله مشخصات حویلی: حویلی ذیل دارای دو تعمیر که هر تعمیر آن دارای 4 باب اطاق و دو اطاق برای گارد ها در دهن دروازه حویلی همراه با آشپزخانه و تشناب و دو اطاق پیاده خانه هم دارد، و همچنان […]

1,000 m2
12
7
تــعمیــر کرایــی 43 اطاقه

for rent

تعمیر کرایی 43 اطاقه، نمره یک بلاکه نبش، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک 40 متره مکان مناسب برای کلینیک، شفاخانه، مکتب و کورس و غیره… مشخصات تعمیر: تعداد اطاق: 43 باب همراه با الماری های زیبا تعداد تشناب: 14 باب تعداد آشپزخانه: 13 باب بزرگ دارای پارکینگ وسیع کرایه ماهوار مبلغ: 3500$ ( […]

43
14
House

for rent

House

$11,230
1 year ago
200 m2
1
2