دو بـــاب دکــان فـروشــی

for sale

دو بـــاب دکــان فـروشــی، در بهترین موقعیت شهر کابل، بین سرک دوم و سوم پروژه تایمنی مشخصات دکان: دکان متذکره دارای 1 آشپزخانه ، 1 تشناب عصری و مساحت هر دکان 50 مترمربع میباشد. قیمت فی مترمربع مبلغ: 550$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0081 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

50 m2
1
Office Spaces

for sale

Office Spaces

$133,002 / 13 floor , 20 Rooms
1 year ago
200 m2
Office

for rent

Office

$33,200 / 9 floor , 20 Rooms
1 year ago
300 m2