دو بـــاب دکــان فـروشــی

for sale

دو بـــاب دکــان فـروشــی، در بهترین موقعیت شهر کابل، بین سرک دوم و سوم پروژه تایمنی مشخصات دکان: دکان متذکره دارای 1 آشپزخانه ، 1 تشناب عصری و مساحت هر دکان 50 مترمربع میباشد. قیمت فی مترمربع مبلغ: 550$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0081 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

50 m2
1
یک باب دکان فروشی

for sale

2 months ago

یک باب دکان فروشی، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی، نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا مشخصات دکان: دکان متذکره دارای 1 آشپزخانه ، 2 تشناب عصری و مساحت دکان 180 مترمربع میباشد. دارای سیستم مرکزگرمی قیمت فی مترمربع مبلغ: 450$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0158 برای معلومات بیشتر: […]

180 m2