تــعمیــر کرایــی 43 اطاقه

0159

Property ID

43

Bedrooms

14

Bathrooms

Description

تعمیر کرایی 43 اطاقه، نمره یک بلاکه نبش، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک 40 متره
مکان مناسب برای کلینیک، شفاخانه، مکتب و کورس و غیره…
مشخصات تعمیر:
تعداد اطاق: 43 باب همراه با الماری های زیبا
تعداد تشناب: 14 باب
تعداد آشپزخانه: 13 باب بزرگ
دارای پارکینگ وسیع
کرایه ماهوار مبلغ: 3500$ ( سه هزار و پنج صد دالر امریکایی )
سریال نمبر: 0159
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

Address

Address: واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک 40 متره
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0159
  • Price $ $3,500
  • Property Type Apartment, Business Area, House
  • Property status for rent
  • Rooms 43
  • Bedrooms 43
  • Bathrooms 14