حویلی فروشی سه بسوه

0178

Property ID

300 m2

Size

12

Bedrooms

4

Bathrooms

Description

فروش عاجل !!!
حویلی فروشی سه بسوه، دارای قباله شرعی، نمره راسته، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی
مشخصات حویلی:
تعداد اطاق: 12 باب
تعداد تشناب: 4 باب
تعداد آشپزخانه: 3 باب
نمره راسته
مساحت زمین: 300 مترمربع
اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص
باگنجایش 5 موترپارکنگ در سهن حویلی
قیمت مجموعی مبلغ: 350000$ ( سه لک و پنجاه هزار دالر امریکایی)
سریال نمبر: 0178
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

Address

Address: واقع سرک پنجم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0178
  • Price $ $350,000
  • Property Type House
  • Property status for sale
  • Rooms 12
  • Bedrooms 12
  • Bathrooms 4
  • Size 300 m2