حویلی فروشی چهار بسوه

W0010

Property ID

400 m2

Size

6

Bedrooms

3

Bathrooms

Description

حویلی فروشی چهار بسوه، دارای قباله عرفی واقع کوتل خیرخانه، سرک مارشال، کوچه 15

:مشخصات تعمیر

تعداد اطاق: 6 باب همراه با دو دهلیز بزرگ

تعداد تشناب: 3 باب

تعداد آشپزخانه: 2 باب

دارای گراچ موتر

مساحت زمین: 400 مترمربع

اسناد: دارای قباله عرفی

قیمت مجموعی مبلغ: 55000$ ( پنجاه و پنج هزاردالر امریکایی )

سریال نمبر: W0010

برای معلومات  بیشتر:

شماره مالک جایداد: 0787979991

شماره تماس و واتساپ: 0770222220

انستاگرام: Attaie Properties

تلگرام: Attaie Properties

یوتیوب: Attaie Properties

ایمیل: attaieproperties@gmail.com

ویبسایت: www.attaieproperties.com

Address

Address: واقع کوتل خیرخانه، سرک مارشال، کوچه
 • Country: Afghanistan
 • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID W0010
 • Price $ $55,000
 • Property Type House
 • Property status for sale
 • Rooms 6
 • Bedrooms 6
 • Bathrooms 3
 • Size 400 m2
 • Land area 4 Biswa