حویلی فروشی 4.5 بسوه، دارای قباله شرعی

W0013

Property ID

450 m2

Size

5

Bedrooms

Description

حویلی فروشی 4.5 بسوه، دارای قباله شرعی، واقع خوشحال خان، مقابل سرک دیوان بیگی

:مشخصات حویلی

تعداد اطاق: 5 باب

مساحت زمین: 450 مترمربع

اسناد: دارای قباله شرعی

قیمت فی بسوه مبلغ: 40000$ ( چهل هزار دالر امریکایی )

سریال نمبر: W0013

برای معلومات  بیشتر:

شماره مالک جایداد: 0794967075

شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

Address

Address: واقع خوشحال خان، مقابل سرک دیوان بیگی
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID W0013
  • Price $ $40,000
  • Property Type House
  • Property status for sale
  • Rooms 5
  • Bedrooms 5
  • Size 450 m2
  • Land area 5 Biswa