حویلی فروشی 5.5 بسوه، دارای قباله شرعی

W0012

Property ID

550 m2

Size

15

Bedrooms

5

Bathrooms

Description

حویلی فروشی 5.5 بسوه، دارای قباله شرعی، واقع خوشحال خان، نزدیک چهاراهی اسپینکلی

مشخصات حویلی:

تعداد اطاق: 15 باب

تعداد تشناب: 5 باب

تعداد آشپزخانه: 3 باب

مساحت زمین: 550 مترمربع

اسناد: دارای قباله شرعی

قیمت فی بسوه مبلغ: 50000$ ( پنجاه هزار دالر امریکایی )

سریال نمبر: W0012

برای معلومات  بیشتر:

شماره مالک جایداد: 0794967075

شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

Address

Address: واقع خوشحال خان، نزدیک چهاراهی اسپینکلی
 • Country: Afghanistan
 • City / Town: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID W0012
 • Price $ $50,000
 • Property Type House
 • Property status for sale
 • Rooms 15
 • Bedrooms 15
 • Bathrooms 5
 • Size 550 m2
 • Land area 6 Biswa