حویلی کرایی شش اطاقه

0160

Property ID

6

Bedrooms

4

Bathrooms

Description

حویلی کرایی شش اطاقه واقع سرک پنجم پروژه تایمنی
مشخصات حویلی:
تعداد اطاق: 6 باب
تشناب: 4 باب
آشپزخانه: 1 باب
دارای تهکو
کرایه ماهوار مبلغ: AF22000 ( بیست و دو هزار افغانی )
سریال نمبر: 0160
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

Address

Address: واقع سرک پنجم پروژه تایمنی
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0160
  • Price af $22,000
  • Property Type Business Area, House
  • Property status for sale
  • Rooms 6
  • Bedrooms 6
  • Bathrooms 4