زمــیــن فــروشــی

0131

Property ID

230 m2

Size

Description

زمین فروشی به مساحت 230 مترمربع دارای قباله شرعی، واقع بین سرک هشتم تایمنی و کلوله پشته
مشخصات زمین:
مساحت: 230 مترمربع
اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر
قیمت مجموعی مبلغ: 130000$ ( یک لک و سی هزار) دالر امریکایی
سریال نمبر: 0131
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220

Address

Address: واقع بین سرک هشتم تایمنی و کلوله پشته
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0131
  • Price $ $130,000
  • Property Type Land
  • Property status for sale
  • Size 230 m2
  • Land area 2 Biswa