زمیــن فــروشــی 270 متــرمــربــع

0119

Property ID

270 m2

Size

Description

زمین فروشی، واقع سرک 10 تایمنی و کلوله پشته
مشخصات زمین:
مساحت: 270 مترمربع
رخ سرک: 13 متر طول
اسناد: دارای قباله عرفی بنام شخص و شخص هم حاضر
قیمت مجموعی مبلغ: 95000$ دالر امریکایی
سریال نمبر: 0119
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220

Address

Address: واقع سرک 10 تایمنی و کلوله پشته
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0119
  • Price $ $95,000
  • Property Type Land
  • Property status for sale
  • Size 270 m2
  • Land area 3 Biswa