زمین فروشی هفت بسوه یی و دارای دو تعمیر

W0009

Property ID

700 m2

Size

6

Bedrooms

4

Bathrooms

Description

زمین فروشی هفت بسوه یی و دارای دو تعمیر، واقع والسوالی بگرامی، روبرو پارک

مشخصات تعمیراول:

تعداد اطاق: 3 باب

تعداد تشناب: 2 باب

آشپزخانه

مشخصات تعمیردوم:

تعداد اطاق: 3 باب

تعداد تشناب: 2 باب

آشپزخانه

مساحت زمین: 700 مترمربع

قیمت مجموعی مبلغ: 130000$ ( یک لک و سی هزار دالر امریکایی )

سریال نمبر: W0009

برای معلومات  بیشتر:

شماره مالک جایداد: 0730232350

شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

انستاگرام: Attaie Properties

تلگرام: Attaie Properties

یوتیوب: Attaie Properties

ایمیل: attaieproperties@gmail.com

ویبسایت: www.attaieproperties.com

Address

Address: واقع والسوالی بگرامی، روبرو پارک
 • Country: Afghanistan
 • City / Town: Kabul
Open on Google Maps
 • Property ID W0009
 • Price $ $130,000
 • Property Type Land
 • Property status for sale
 • Rooms 6
 • Bedrooms 6
 • Bathrooms 4
 • Size 700 m2
 • Land area 7 Biswa