یک نمره زمیــن فــروشــی

0137

Property ID

300 m2

Size

Description

یک نمره زمین فروشی به مساحت 3 بسوه دارای قباله شرعی، نمره چپه، واقع سرک 12 قلعه فتح الله
مشخصات زمین:
مساحت: 300 مترمربع
نمره چپه
اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص
قیمت مجموعی مبلغ: 160000$ ( یک لک و شصت هزار) دالر امریکایی همراه با جور آمد
سریال نمبر: 0137
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220

Address

Address: واقع سرک 12 قلعه فتح الله
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0137
  • Price $ $160,000
  • Property Type Land
  • Property status for sale
  • Size 300 m2